fbpx

הקדמה

 1. ברוכים הבאים למערכת Allreadyshop (להלן: מערכת) להקמה וניהול חנויות אינטרנטיות מקצועיות. המערכת מופעלת ע"י חברת "עדן שיווק וקידום עסקים". להלן "החברה".
 2. המערכת מאפשרת לכל אדם (להלן:הלקוח) לפתוח ולנהל חנות בצורה עצמאית או בעזרת מחלקות מקצועיות של החברה.
 3. כל לקוח מקבל חנות אינטרנטית (להלן" החנות) לשימוש אישי במסגרת החבילה שרכש.
 4. השתתפות במערכת מותנה בהסכמה לכל הסעיפים של תקנון ללא יוצא מן הכלל.
 5. הפרה של אחד או יותר מהסעיפים תגרור לסגירה מיידית של החנות ללא החזר כספי.
 6. הלקוח יפצה וישפה את החברה ו/או מי מטעמו בעבור כל תביעה, נזק, התחייבויות, עלויות והוצאות (לרבות, אך לא מוגבל לשכר טרחת עורך דין סביר וכל העלויות וההוצאות הנלוות) שנגרמו לחברה כתוצאה מכל תביעה, פסק דין או פסק דין נגד העסק הקשורים או הנובעים מתמונות, איורים, גרפיקה, קטעי אודיו, קטעי וידאו, טקסט, נתונים או כל מידע אחר, תוכן, תצוגה או חומר (בין אם כתוב, גרפי, קול או אחר) שפורסם על ידי הלקוח

תנאי השתתפות במיזם

 1. השימוש במערכת מותרת לכל אדם מעל גיל 18
 2. לכל לקוח חייב להיות כתובת פיזית, מייל וטלפון מאומתים
 3. כל לקוח מתחייב שמותר לו לנהל פעילות עסקית. החברה לא אחראית ולא משתתפת בשום סידורים בין הלקוח לרשויות החוק.
 4. הלקוח נותן אישור להחברה להשתמש בחנות של הלקוח לצורך מסע פרסום.
 5. החנות נמצאת בבעלות בלעדית של החברה. 

סוגי מוצרים בחנות של הלקוח

 1. ניתן לפרסם בחנות כל סוגי המוצרים, חוץ מאסורים לפי החוק או לפי המדיניות של החברה
 2. הלקוח הוא אחראי הבלעדי על המוצרים המפורסמים
 3. אם בחנות התגלו מוצרים אסורים, החברה רשאית להוריד מידית חנות של הלקוח מהאינטרנט ולהפסיק כל סוגי ההתקשרות עם הלקוח
 4. מוצרים אסורים לפרסום בחנות:
  1. אסורים לפי החוק
  2. מוצרים מפערים זכויות יוצרים
  3. מוצרים למבוגרים
  4. פרסום קטינים ללא אישורים מתאימים

תנאים טכניים

 1. החנות מבוססת על מערכת WordPress.
 2. הלקוח מקבל זכות שימוש במערכת כל עוד הוא עומד בתנאים של התקנון.

עיצוב אישי

 1. עיצוב אישי מאפשר לבנות עיצוב בהתאם לדרישות הלקוח
 2. ללקוח יש אפשרות לקבל 2 גרסאות של עיצוב. כל גרסה נוספת כרוכה בתשלום.
 3. ללקוח יש אפשרות לקבל 2 סבבים של תיקונים. כל סבב נוסף כרוך בתשלום.

אחריות הלקוח

 1. הלקוח מתחייב לשמור על החוקים של המדינות שבהם הוא מבצע פעילות מסחרית.
 2. הלקוח מתחייב לא לפרסם בחנות חומרים אסורים כגון נשק, חומר פורנוגרפי, קטינים ללא אישור וכדומה.
 3. הלקוח מתחייב לשמור על החוקים של זכויות יוצרים
 4. הלקוח אחראי בלעדי על כל המתרחש בהחנות שפתח.

שרת וגיבוי

 1. החברה מתחייבת לספק ללקוח שירותי שרת וגיבוי בהתאם למסלול שנרכש
 2. למרות כל המאמצים לשמור את החנות באוויר כל הזמן, יכולים להיות מקרים שלא תלויים בנו שהחנות לא תהייה זמינה.

ביטול עסקה

 1. ניתן להפסיק מנוי בהודעה של שלושה ימי עסקים לפני מועד התשלום

חיבור מערכת סליקה

 1. לכל חנות ניתן לחבר את רוב מערכות סליקה הקיימים היום
 2. למערכת סליקה חייב להיות תוסף מוכן ונתמך לוורדפרס
 3. חיבור מערכת סליקה של סאמיט מתבצע ללא תשלום
 4. קבלת תשלום ב-bit ושמירת כרטיסי אשראי באחריות חברת סליקה
 5. כל ההתקשרות מול חברת סליקה וכרטיסי אשראי באחריות לקוח בלבד
 6. תשלום עבור שימוש במערכת allreadyshop לא כוללת תשלומים לחברות סליקה

תנאי תשלום ומסלולים

 1. הלקוח רשאי להפסיק השתתפות במערכת בכל עת בהתראה של 5 ימי עסקים לפני מועד חיוב הבא.
 2. הלקוח מתחייב לעמוד בתשלומים בהתאם למסלול שרכש.
 3. אי עמידה בתשלומים יגרור מחיקת החנות ללא אפשרות שחזור.

שיפוי

הלקוח יפצה וישפה את החברה ו/או מי מטעמו בעבור כל תביעה, נזק, התחייבויות, עלויות והוצאות (לרבות, אך לא מוגבל לשכר טרחת עורך דין סביר וכל העלויות וההוצאות הנלוות) שנגרמו לחברה כתוצאה מכל תביעה, פסק דין או פסק דין נגד העסק הקשורים או הנובעים מתמונות, איורים, גרפיקה, קטעי אודיו, קטעי וידאו, טקסט, נתונים או כל מידע אחר, תוכן, תצוגה או חומר (בין אם כתוב, גרפי, קול או אחר) שסופק על ידי הלקוח לעסק.

דילוג לתוכן